teksti    bibliografija    povezave    id
Černigoj Milan
Černigoj Milan Kolodvor
Kolodvor
Partizanska cesta 50
Maribor
1954
 
Černigoj Milan
Pogorevc Milan
Stanovanjski blok
Stanovanjski blok
Partizanska 15
Maribor
1961-1964
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič