teksti    bibliografija    povezave    id
Pečenko Borut
Emeršič Vlado
Pečenko Borut
Stanovanjski blok
Stanovanjski blok
Kersnikova ulica
Maribor
1963-1964
Pečenko Borut Trgovska hiša Kvik
Trgovska hiša Kvik
Gosposka ulica
Maribor
1968-1969
 
Pečenko Borut Trgovska hiša Ve-Ma
Trgovska hiša Ve-Ma
Gosposka ulica 22
Maribor
1965-1968
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič