teksti    bibliografija    povezave    id
Celje
Ravnikar Edvard Banka
Banka
Prešernova ulica 27
Celje
1961-1962
Aljančič Aljoša Bivša upravna stavba Premogovnika Velenje
Bivša upravna stavba Premogovnika Velenje
Rudarska c. 6
Velenje
1959
Gaspari Oton Kulturni dom
Kulturni dom
Titov trg 4
Velenje
1959
 
Hus Karlo
Trenz Janez
Občina Velenje
Občina Velenje
Titov trg 1
Velenje
1959
Kristl Stanko Trgovsko-stanovanjski blok
Trgovsko-stanovanjski blok
Šaleška c. 19, Prešernova c. 10
Velenje
1960-1963
Pogačnik Ciril
Šmidt Franc
Trenz Janez
Urbanizem mesta Velenje
Urbanizem mesta Velenje
Velenje
1956-1959
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič