teksti    bibliografija    povezave    id
Evidenca
Vojteh Ravnikar
Motiv za raziskavo z besedo evidenca v naslovu se zdi navidez nedorečen in morda ne dovolj prepričljiv. Evidentirati nekaj, kar naj bi bilo evidentno, se nemara zdi nekakšen pleonazem. Že začetno ukvarjanje z »materialom« - arhitekturno produkcijo od povojnega obdobja pa do 70-tih - nas sooči z dejstvom, da je omenjeno obdobje, zaradi svoje polpreteklosti (torej obdobja, ki ni ne preteklo in ne aktualno) vredno večje strokovne pozornosti.
Zaradi pomanjkanja zadostne časovne distance, ki lahko vzpostavi pričakovan kritiški diskurz, se pričujoča raziskava naslanja na bolj pragmatična, preverjena sredstva
vrednotenja posameznih arhitektur kot so javna priznanja, nagrade, pogostnost citiranja, objave v tisku in podobno.
Raziskava Evidenca in valorizacija slovenske moderne arhitekture med leti 1945 in 1970 tako ne more in ne želi biti temeljno delo o omenjenem segmentu arhitekturne zgodovine z umetnostno-zgodovinskim kriterijskim aparatom.
Ob avtorjih kot so Edvard Ravnikar, Edo Mihevc, Oton Jugovec, Savin Sever, Milan Mihelič, Svetozar Križaj, Miloš Bonča in drugi, vključuje raziskava niz manj znanih avtorjev, ki pa s svojimi realizacijami doprinašajo h kompleksnejši obravnavi omenjenega obdobja.
Prikaz 120 arhitekturnih del nastalih v obravnavanem tridesetletnem obdobju se zdi dovolj argumentiran in reprezentančen, da izostri pogled na arhitekturno dejavnost polpreteklega obdobja in opozori na dolg, ki ga obravnavani fundus predstavlja za slovensko javnost.
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič