teksti    bibliografija    povezave    id
Kronika kot opomin
Tina Gregorič
Objekt Učnih delavnic ZGM arhitekta Savina Severja
(objavljeno v AB - Arhitektov Bilten, Preobrazbe, November 2000, Vol. 149-150, Ljubljana, Slovenija, pp. 2-3.)


1963
Začetek gradnje objekta kot del kompleksa Astra in večje pasovne urbanistične zasnove ob Dunajski cesti.

1964
Objava članka v Sintezi, št. 1, str. 30 – 31
Savin Sever, Učne delavnice Zavoda za gluho mladino

1971
Savinu Severju podelijo Prešernovo nagrado za desetletni opus pomembnih stvaritev na področju arhitekture.

'Vrsta realizacij ob Titovi cesti v Ljubljani pa pomeni tudi vrsto izredno domišljenih arhitekturnih rešitev v skladnem odnosu visokega materialnega izrazila in naših ekonomskih zmogljivosti.'
iz obrazložitve ob podelitvi Prešernove nagrade

PUP 3C/1
'Kompleks je zaključen.'
'V načrtovanje naj se vnaprej vključi projektanta obstoječih objektov'
iz tekstualnega gradiva PUP-a za območje Astre - 3C/1

1998 – 2000
Poteka proces konkretne valorizacije (pozitivna statična presoja, strokovna mnenja arhitektov in umetnostnega zgodovinarja) in poskus zaščite objekta pred rušitvijo pri MOL, Ministrstvu za kulturo Uprava za varovanje kulturne dediščine, Zavod za varovanje naravne in kulturne dediščine Ljubljana.

1998
Interpretacija PUP-a:
'Možna je rušitev objekta in nadomestna gradnja enakih gabaritov do višine P+2'
Kompleks torej ni zaključen. Projektanta se ne vključi v načrtovanje.

Parcela z objektom se proda kot stavbno zemljišče.

2000
V začetku meseca marca objekt porušijo brez vseh potrebnih dovoljenj.

Julija porušijo objekt tehničnih pregledov, del kompleksa AMZS ob Dunajski cesti pravtako arhitekta Savina Severja. Glavna stavba AMZS postane karikatura ob sosednji novogradnji

Epilog
Bolezen napada, je smrtnonosna in kronične narave. Biti patolog je nesmiselno, ker za zgodnjo stopnjo razvoja bolezni vedno obstajajo zdravila.
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič