teksti    bibliografija    povezave    id
Povezave
TRAJEKT
DOCOMOMO international
Društvo arhitektov Ljubljane

Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Tel.: (03) 426 03 00
Faks: (03) 426 03 03
e-pošta: zvkds.celje@siol.net

OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
Tel.: (04) 280 73 11
Faks: (04) 280 73 29
e-pošta: zvkd.kranj@siol.net

OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 241 07 00
Faks: (01) 425 61 12
e-pošta: tajnistvo@lj.zvkds-slo.si

OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228 48 00
Faks: (02) 252 21 22
e-pošta: zavod@mb.zvkds-slo.si

OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 302 86 88
Faks: (05) 302 86 90
e-pošta: zvkdng@siol.net

OE Novo mesto, Grad Grm, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393 15 40
Faks: (07) 393 15 90
e-pošta: zvkdnm@siol.net

OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran
Tel.: (05) 671 09 41
Faks: (05) 671 09 51
e-pošta: zvkdpi@siol.net

Ministrstva za kulturo
Ministrstvo za kulturo, INDOK center, Maistrova ulica 10 (sedež: Metelkova 4), 1000 Ljubljana.
Tel: 01 478 79 00
Fax: 01 478 79 95
e-pošta: rkd@gov.si
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič