teksti    bibliografija    povezave    id
Križaj Svetozar
Letno kopališče
Polica
Ajdovščina
1961-1964
Objekt letnega kopališča definira severovzhodni vogal kompleksa - navzven kot poln zid in navznoter kot odprt arkadni hodnik z značilnimi ločnimi zaključki.
Čista zasnova ritma arkad s svojo dimenzijo predstavlja primeren okvir naravnega zaledja kopališča. V enakomernem ritmu lokov arkade predstavljajo programsko in oblikovno izjemo - vstopni del z garderobami, trgec - bife v vogalu in sanitarije na zaključku niza.
Objekt je v zelo slabem stanju, del hodnika je pozidanega, prenovitvena dela potekajo brez nadzora. Preveriti je potrebno izvorno stanje in varovati kompleks kot kvalitetno celoto.
status: dediščina
status: dediščina
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič