teksti    bibliografija    povezave    id
Ravnikar Edvard
Grobišče internirancev
Rab - Hrvaška
1953
Z odmikom od figuralike je Ravnikar v primeru grobišča na Rabu spremenil zakoreninjene predstave o spomenikih. Arhitekt nas popelje v spomin tako, da oblikuje pot obeležja in ne telo spomenika, kar se veže na kubistično pojmovanje umetnosti. Razgradnja klasično pojmovanega spomenika v strukturno mrežo mesta mrtvih zahteva od obiskovalca fizični in miselni proces v času in prostoru. V bistvu gre za poetiko razkroja kamnitega zidu kot simbolne meje med življenjem in smrtjo vtkano v kontekst tradicije kamnitih ograd primorja. Izrazita linearna zasnova osrednje poti se končuje z razširitvijo (trg) in slokim obeliskom, ki je lociran v osi najnižje točke zaledja. Ob poti so linearno vzporedno in prečno nanizane plošče z imeni žrtev. Na levi strani, ob koncu poti so ostanki naselbine, ki na način arheoloških najdb opozarjajo na izjemnost svojega pričevanja. Osrednje mesto naselbine zavzema kamnita lopa z žarami ter s podobo (mozaik Marija Preglja) na simbolnem oltarju. Opozoriti velja na izredno skrbno izdelane detajle (vhodna vrata, tlaki, struktura zidu) ter na izrazito igro prežemanja klasičnega in modernega arhitekturnega izročila.
Danes je grobišče preraščeno z izbranim mediteranskim zelenjem, ki bujno prerašča načrtovano geometrijsko strukturo in zastira prvotne poglede na morje. Ščiti naj se kompleks kot celota z vsemi detajli in materiali.
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
rok
imena, 05.11.2008, 08:28
lp

zanima me če kje obstaja kak spisek internirancev ki so bili tisti čas na otoku v taborišču. ker namreč moj ata je bil med njimi in tato odšel v gonars. hvala rok
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič