teksti    bibliografija    povezave    id
Sever Savin
Poslovno-tehnični center AMZS
Dunajska cesta 128
Ljubljana
1967-1968
Klasično simetrično zasnovo določa jasno izražena vidna armiranobetonska konstrukcija, ki hkrati določa celotno pojavnost stavbe. Konzolni lameli pisarn povezuje okvir vhodne fasade, ki razkriva domiselno uporabo dvokapne strehe. Pojavlja se tudi tema svetlobnika in velikega okna, ki zaradi svoje širine navidezno odstranjuje parapet.
Poleg osnovne zgradbe stoji paviljon tehničnega centra s specifično oblikovano severno fasado, ki jo sestavljajo poševne steklene površine. Za objekt je značilna čista tlorisna delitev na upravni blok in prazen volumen, namenjen pregledu vozil.
Oba objekta se strogo varuje v celoti!
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič