teksti    bibliografija    povezave    id
Mihelič Milan
Stanovanjski stolpnici
Kersnikova 10-12
Ljubljana
1969-1971
Stolpnici vertikalno poudarjata ulični niz strnjene zasnove tako, da se ena stolpnica poveže z njim in ga zaključi, druga pa prostostoječe definira vogal. Zasnova stanovanj je organizirana okrog središčnega nosilnega armiranobetonskega jedra, ki vključuje tako stopnišče kot vse instalacijske vozle. Druga nosilna konstrukcija je močno izražena na fasadi, ki jo plastično razgibajo izbočeni prostori jedilnic in vogalni balkoni. Polnila vzhodne in zahodne fasade so dolga horizontalna okna v celotni širini prostora. Javno pritličje je popolnoma odprto in zasnovano kot del ulice (nadstrešek postane strop lokala).
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič