teksti    bibliografija    povezave    id
Fürst Danilo
Osnovna šola Lucjana Seljaka
Šolska ulica 2
Stražišče pri Kranju
1953-1959
Stavba je vzorčni model paviljonske gradnje šol pri nas in prva realizacija, ki dosledno spoštuje moderno teorijo gradnje šol (ta poudarja pomen stika z naravo in pomen svetlobe). Šolski kompleks je razdeljen v tri večje sklope in telovadnico, ki tvorijo celoto; dinamično so razvrščeni v parku s skrbno izbranim zelenjem. Vsi razredi imajo dvostransko osvetlitev. Konstrukcijsko zanimivost v notranjosti paviljonskega objekta predstavlja ukrivljen strop vhodne avle, ki ga nosi prednapeti, armiranobetonski nosilec, katerega napetost je poudarjena z živobarvnimi opleski (modra, rumena, rdeča). Posebnost osrednjega dela šole je stopnišče, obdano z glazirano opeko. Tudi temu delu šolskega kompleksa dajejo posebno dinamiko barvne ploskve, ki so po Trstenjakovi Psihologiji barv razporejene tako, da so na končni steni dolgih in ozkih hodnikov rdečkasti odtenki, ki približajo prostor, v nasprotnem primeru, ko prostor potrebuje vizualni podaljšek, pa modri odtenki. Fürst je avtor celotne notranje opreme. Telovadnici povezuje velik nadstrešek na železnih paličnih nosilcih. Fasade telovadnic so obdane z votlo fasadno opeko. Ena izmed krajših stranic velike telovadnice je v obliki lomljene sinusoide, kar je ena značilnih in prepoznavnih potez Fürstove arhitekture. Zanimiv in za Fürsta značilen je tudi detajl na oddelku za predmetno stopnjo, ko izkoristi prazen prostor med dvema nosilnima slopoma za klop. Novost predstavljajo tudi vhodne stene kabinetov, ki so montažne (lesonit, steklo) in transparentne, kar je v duhu novega načina učenja, ki naj bi učence čimbolj povezoval med seboj ter z zunanjim in notranjim okoljem. Pomemben element celotne zasnove je tudi zunanja parkovna ureditev. Pretežni del elementov šolske zgradbe je ohranjenih. Ščiti naj se kompleks kot celota, z notranjo in zunanjo ureditvijo.
status: dediščina,
predlagana v strategiji RS za spomenik državnega pomena
status: dediščina,
predlagana v strategiji RS za spomenik državnega pomena
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič