teksti    bibliografija    povezave    id
Dobravec - Lajovic Majda
Osnovna šola Kranjska gora
Koroška 12
Kranjska gora
1965-1970
To je kvaliteten primer regionalne arhitekture. Razgibanost volumnov, strešni nakloni, lesne zveze in uporabljeni materiali prevzemajo značilnosti tradicionalnega stavbarstva v danem okolju, medtem ko daje tlorisna zasnova in oblikovanje notranjosti prednost funkciji prostora. Pri prenovi naj se ohrani osnovna volumetrika in strukturiranje fasade, sledi naj se oblikovalski metodi regionalizma.
status: ni statusa
status: ni statusa
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič