teksti    bibliografija    povezave    id
Kocmut Branko
Višja ekonomsko komercialna šola
Razlagova 14
Maribor
1960-1962
Stavba Višje ekonomske šole na inovativen način oblikuje zeleni vogal med Prešernovo in Razlagovo ulico. Prostoru, ki se stopničasto spušča proti vogalu, dominira konzolni volumen glavne predavalnice nad vhodom v objekt. Parter neodvisno diha okoli vogala, dinamika voluma predavalnice nakazuje lego vhoda.
Tlorisna zasnova naniza na splošni blok (hodnik in učilnice) tri predavalnice - glavno proti zahodu in stranski proti vzhodu.
Členjenost stavbnega bloka uravnoteži polna fasada glavne predavalnice, katere edini poudarek je konzolni balkon.
Glavne odlike objekta so:
- jasen koncept
- razmerje med zunanjimi ambienti - prazno in volumni - polno
- glavni vhod s predavalnico
Stanje: je relativno dobro, potrebna so manjša obnovitvena dela, notranja oprema je le delno ohranjena
Varstveni režim: varovati je potrebno celoto - zunanji ambient, fasado in vse notranje javne prostore.
status: dediščina
status: dediščina
 
Komentarji
Naslov:
Ime:
Email:
vpisite niz iz  stolpca
 
 
Možnost komentiranja je namenjena k zbiranju novih podatkov in spodbujanju javne debate o problematiki varovanja arhitekturne dediščine 20. stoletja. Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov strani.
Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
 
Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70,evidenca,valorizacija,slovenija,arhitektura,moderna arhitektura,povojna arhitektura,zgodovina,zgodovina arhitekture,slovenska arhitektura,1945,1970,trajekt,trajekt zavod za prostorsko kulturo ljubljana,Maruša Zorec,Nataša Koselj,Tina Gregorič